MilbenEx New 1 l

MilbenEx New zwalcza populację ptaszyńca u kur niosek w chowie klatkowym i ściółkowym w obecności zwierząt.

281,78 zł (8% VAT)
Cena rynkowa: 322,80 zł

Przewidywana dostawa: Już jutro!
MojeKurczaki.pl gwarantują bezpieczne zakupy.
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze.

Opinia sklepu o produkcie

MilbenEx New to płynny preparat zwalczający ptaszyńca oraz inne pajeczaki u drobiu w chowie klatkowym i ściółowym. Można go stosować w obecności zwierząt. Nie stosuje się go na ptaki, a jedynie do spryskiwania pomieszczeń, klatek, taśmociągów, karmideł i innych urządzeń w kurniku, w których gromadzi sie pasożyt.

Podczas stosowania MilbenEx New należy pamietać, że jest to produkt łatwopalny. Działa drażniąco na drogi oddechowe, może powodować uszkodzenie płuc. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Nie wdychać rozpylonej cieczy. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Po każdym narażeniu na preparat, przed przerwą jak i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce i twarz wodą z detergentem.

Informacje producenta

Stosowanie:

MilbenEx New stosuj w oprysku przy użyciu samobieżnego opryskiwacza zaopatrzonego w kilka dysz. Strumień powinien pokrywać przednie ściany klatek, rury, taśmociągi i karmidła. 

  • przygotowanie roztworu - 1 l / 50 l wody
  • oprysk - 30-50 ml roztworu / 1 m2
  • czas kontaktu preparatu z powierzchnią - 4 h
  • oprysk powtórzyć po 5-6 dniach
  • 50 litrów roztworu wystarcza do jednorazowego oprysku około 1500 m2 powierzchni
  • serię powtórzyc po kilku tygodniach w miarę potrzeby (najczęsciej po ok. 6-7 tygnodniach)
  • Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

     

Producent:

Schopf Hygiene

Rodzaj paszy:

Mieszanka paszowa uzupełniająca