Ptasia grypa

Ptasia grypa występuje na całym świecie i wszystkie gatunki ptaków są podatne na zarażenie się wirusem, choć niektóre gatunki są bardziej odporne od innych. Do tej pory zidentyfikowano ponad 140 szczepów wirusa. Większość z nich to odmiany łagodne o niskiej patogenności. Jednak dwa szczepy (H5 i H7), mogą przyczyniać się do dużej śmiertelności wśród drobiu – szczepy o wysokiej patogeniczności. Pojawiają się one u drobiu, przetrzymywanego w ogromnych, nienaturalnych zagęszczeniach. W tego typu warunkach wirusy mogą poprzez wielokrotne cykle rozwojowe wytworzyć szczepy o nowych genetycznie cechach i bardzo znacznej zjadliwości. Dzikie ptaki mogą zarazić się tymi szczepami przez bezpośredni kontakt z chorym drobiem.

Najgroźniejszym obecnie szczepem wirusa jest szczep H5N1. Po raz pierwszy stwierdzono go w Hongkongu w 1997 r. Szczep ten wyewoluował najprawdopodobniej w ogromnych fermach na skutek nienaturalnego zagęszczenia hodowanego drobiu, złych warunków sanitarnych i innych czynników, obecnie w 2017r wystąpił podtyp H5N8.

Objawy Ptasiej grypy u ptaków

Okres inkubacji trwa 3 do 5 dni w zależności od szczepu wirusa (czasami do 7 dni), gatunku drobiu i jego wieku. Objawy kliniczne ptasiej grypy u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących oraz warunków środowiskowych.

Padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów sygnalizujących zakażenie. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażeniu wirusem grypy o niskiej zjadliwości mogą wystąpić objawy (raczej łagodne) ze strony układu oddechowego, depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek aż do zaniku, osłabienie, stroszenie piór i gorączka. Zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Przedłużająca się choroba powoduje wzrastające przekrwienie, głównie na gardle, tchawicy, żołądku i tłuszczu w okolicy serca oraz podskórne obrzmienie na głowie i nogach zwierząt.

Zgodnie z interpretacją stosowaną przez Główny Inspektorat Weterynarii każdy hodowca drobiu w Polsce, niezależnie od tego czy posiada stado składające się z tysięcy ptaków, czy jest właścicielem jedynie kilku kur musi wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone preparatami dezynfekcyjnymi (np. AgriGerm 2000, AgriGerm F, Virkon S, Ecocid S, Timsen, Rapicid lub innym, który wykazuje skuteczność na wirusa ptasiej grypy) w wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przed wjazdem na fermę.

Agri Germ 2000
Agri Germ 2000

Rewelacyjny zamiennik dla Virocidu. Połączone siły aldehydu glutarowego i formaldehydu.

AgriGerm F
AgriGerm F

Silny środek dezynfekujący wszystkie powierzchnie w kurnikach i innych budynkach hodowlanych.

Virkon S
Virkon S

Uniwersalny preparat o szerokim zakresie działania. Pozwala na połączenie w jednym zabiegu mycia i dezynfekcji powierzchni.

Pol Lena Forte JKM
Pol Lena Forte JKM

Do mycia i odkażania pomieszczeń, sprzętu, środków transportu, do przeprowadzania oprysków w obecności zwierząt.

Każdy posiadacz, nawet niewielkiego stada, jest zobowiązany do noszenia odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonych do danego budynku oraz dbania o higienę osobistą - w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich.

Kombinezon ochronny weterynaryjny
Kombinezon ochronny weterynaryjny

Kombinezon o wysokiej odporności mechanicznej do prac w kurniku.

Nakładki wizytowe na buty
Nakładki wizytowe na buty

Jednorazowe, cienkie ochraniacze na buty.

Mata dezynfekcyjna MatexPro Dur
Mata dezynfekcyjna MatexPro Dura

Wykonana ze sztywnego materiału przeznaczona do pomieszczeń i powierzchni chropowatych.

Każdy właściciel, nawet kilku kaczek czy gołębi, musi także prowadzić dokumentację, która zawiera między innymi informacje dotyczące spadku pobierania paszy.

Według tych przepisów należy wstrzymać się z wypuszczaniem drobiu na wybiegi i pozostawić ptaki w budynkach inwentarskich, jak również zabezpieczyć budynki, w których przebywa drób oraz paszę przed dostępem dzikich zwierząt. Obowiązuje zakaz pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

Hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.

Ptasia grypa nie jest szkodliwa dla człowieka, ale przynosi duże straty gospodarcze. Polska jest jednym z największych producentów i eksporterów drobiu w UE.