Papier dla piskląt

Papier dla piskląt służy do wykładania wzdłuż automatycznych systemów karmienia i linii pojenia w celu wskazania ptakom poideł i karmideł. Papier stosowany dla jednodniówek znacznie przyśpiesza moment pierwszego poboru wody i karmy przez ptaki, dając każdemu pisklęciu równe szanse rozwoju.


Papier dla piskląt Biofiber STRONG 2 rolki

Wybór hodowców
Najczęściej kupowane

Biofiber formula

Klasa A+ to lepszy start!

Cena: 170,00 zł (190,00 zł)
Opis produktu