Halamid 25kg

Halamid to środek dezynfekcyjny do zwalczania wirusa ptasiej grypy.

1 900,00 zł (8% VAT)
Cena rynkowa: 2 249,15 zł
Przewidywana dostawa: Już jutro!
MojeKurczaki.pl gwarantują bezpieczne zakupy.
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze.

Opinia sklepu o produkcie

Halamid to proszek dezynfekujący do użytku prywatnego i publicznego, do stosowania w higienie weterynaryjnej (w tym do zwalczania wirusa ptasiej grypy), do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością - Kategoria I, grupy 2, 3, 4.

Halamid to bardzo skuteczny, sproszkowany preparat

Zwalcza 94 rodzaje bakterii, 49 rodzaje wirusów, 22 rodzaje grzybów, 6 rodzajów glonów, 4 rodzaje drożdży i 4 rodzaje pasożytów. Wykazano 100% skuteczność w zwalczaniu m. in.:

 • Bakterii: Enterobacteriaceae, E. coli, Listeria, Pseudomonas Sp., Salmonella Sp.
 • Grzyby: Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis
 • Wirusy: Wirus ptasiej grypy, reowirusy ptasie, wirus CELO, Choroba Gumboro, Wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli.

Jest aktywny nawet w obecności odpadów organicznych - resztek ściółki. Roztwór Halamidu nie powoduje korozji i nie wpływają na stan wyposażenia technicznego obiektów hodowlanych. Jest aktywny w niskich temperaturach, więc nie zachodzi konieczność nagrzewania budynków przed dezynfekcją.

Halamid w 100% ulega biodegradacji

Przez swój specyficzny mechanizm nie powoduje wystąpienia oporności u patogenów, nie zawiera aldehydów i fenoli. Z powodzeniem może być stosowany do dezynfekcji pomieszczeń, pojazdów i w matach dezynfekcyjnych. Halamid działa tak długo jak długo obecny jest w formie roztworu, należy więc unikać intensywnego ogrzewania obiektu przed zastosowaniem Halamidu. Czas potrzebny do dezynfekcji nie przekracza 30 minut ekspozycji.

W związku z tym, że Halamid działa w formie roztworu wodnego jak najbardziej może być stosowany na mokre powierzchnie zaraz po umyciu, należy tylko nieznacznie podnieść stężenie roztworu roboczego.

Działanie biobójcze Halamidu polega na kontakcie dezynfekowanej powierzchni z roztworem wodnym, dlatego też do zastosowania może być użyty dowolny sprzęt do nanoszenia roztworu na dezynfekowane powierzchnie.

Halamid doskonale rozpuszcza się w wodzie w zakresie od 0,5 do 10%. W roztworach roboczych nie jest drażniący, a dzięki działaniu utleniającemu likwiduje przykre zapachy.

Działanie biobójcze Halamidu

ZAKRES STOSOWANIA

ZALECANA DAWKA

CZAS OD ZASTOSOWANIA DO UZYSKANIA EFEKTU DEZYNFEKCYJNEGO

Środek dezynfekujący do użytku prywatnego:

warunki czyste

3 gramy proszku na 1 litr wody

5 minut

warunki brudne

10 gram na 1 litr wody

5 minut

Środek bakteriobójczy stosowany w higienie weterynaryujnej i środek wirusobójczy w stosunku do ptasiej grypy

5 gram proszku na 1 litr wody

30 minut

Dezynfekcja powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt:

warunki czyste

3 gramy proszku na 1 litr wody

5 minut

warunki brudne

10 gram na 1 litr wody

5 minut

Halamid - dane na temat trwałości

Halamid to uniwersalny, skuteczny środek dezynfekujący łatwo ulegający biodegradacji, zachowujący wyjątkową trwałość w warunkach odpowiedniego przechowywania. Testy wykazały wysoką stabilność środka Halamid, tak w formie proszku jak i roztworu, dzięki czemu produkt pozostaje gotowy do zastosowania z pełną skutecznością, gdy tylko będzie taka potrzeba.
    
Okres trwałości produktu Halamid to dwa lata od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu, bez wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wysokiej temperatury.

Trwałość podczas przechowywania

Próby wykazały, że przy zachowaniu odpowiednich procedur przechowywania środka Halamid, nie dojdzie do istotnych zmian parametrów jakościowych produktu, nawet po kilkuletnim magazynowaniu.

W celu określenia trwałości preparatu Halamid podczas przechowywania w warunkach tropikalnych, przeprowadzono próbę w warunkach temperatury 35°C i 85% wilgotności względnej. 25 kg produktu Halamid zapakowane w oryginalne, 4-warstwowe opakowanie papierowe umieszczono w szafie klimatycznej na czas 120 dni. W tym czasie regularnie sprawdzano masę i skład środka Halamid. Po upływie 120 dni przechowywania w temperaturze 35°C i 85% wilgotności względnej produktu Halamid w oryginalnym opakowaniu, próba wykazała brak zmian masy i składu produktu. Podobną próbę przeprowadzono dla próbki Halamid mającej bezpośrednią styczność z wilgotnym powietrzem. W ciągu pierwszych 30 dni tego eksperymentu zwiększyła się masa środka Halamid jednocześnie wpływając negatywnie na jego zawartość.

Po tym czasie masa i skład środka Halamid utrzymywała mniej więcej podobną trwałość. Zwiększenie masy produktu wynikało z adsorpcji wody, co spowodowało dokładnie proporcjonalne zmniejszenie składu względem analizowanej masy. Nie stwierdzono rozkładu preparatu Halamid.

Powyższe dowodzi, że Halamid charakteryzuje bardzo wysoka trwałość podczas przechowywania, nawet przy braku zachowania idealnych warunków magazynowych.

Parametry testowe próby trwałości preparatu Halamid® w warunkach tropikalnych:
bezpośrednia styczność preparatu Halamid z powietrzem,
temperatura powietrza: 35 stopni Celsjusza Wilgotność: 85%
 

Halamid Próby Trwałości

Trwałość w formie roztworu

Dostępne dane wykazują, że roztwory środka Halamid w czystej wodzie pod warunkiem przechowywania bez wystawienia na działanie światła i wysokich temperatur zachowują wysoką trwałość, wskazując na możliwość przygotowywania roztworów podstawowych.

Wpływ działania światła

Roztwór preparatu Halamid przechowywany w ciemności (z wykorzystaniem nieprzezroczystego pojemnika) można przechowywać przez okres kilku miesięcy bez rozkładu. Przy przechowywaniu roztworów środka Halamid przez określony czas ważna jest ochrona środka przed światłem.

Wpływ temperatury

Nawet przy podwyższonej temperaturze, roztwór środka Halamid wykazuje dobrą trwałość. Na przykład, po upływie 4 tygodni w temperaturze 40oC, nastąpiła utrata jedynie 2% aktywności.

Wpływ materii organicznej

Obecność materii organicznej ma ograniczony wpływ na skuteczność środka Halamid. Wykazano na przykład o wiele mniejszą podatność preparatu Halamid na zanieczyszczenia organiczne niż podchloryn. W celu wykazania powyższej zależności, roztwory środka Halamid oraz podchlorynu przygotowano z wykorzystaniem wody rzecznej. Już po upływie kilku godzin, większa część podchlorynu uległa degradacji w wyniku wejścia w reakcję z obecną materia organiczną, podczas gdy po upływie 2 dni w dalszym ciągu utrzymuje się około 50% pierwotnego stężenia preparatu Halamid.

Wpływ pH

W warunkach obojętnego/zasadowego pH, roztwór Halamid zachowuje wysoką trwałość. Zasadowe pH powoduje degradację preparatu Halamid, co stanowi jeden z powodów, dla którego nie należy mieszać związków o odczynie kwasowym ze środkiem Halamid podczas przygotowywania preparatów.

Wpływ pH, roztwór 0,5% Halamid

Wszystkie dostępne dane wskazują na zachowanie trwałości preparatu Halamid w formie ciała stałego oraz roztworu. Zwracamy uwagę na bezpieczne stosowanie środków biobójczych. Przed zastosowaniem należy zawsze zapoznać się z etykietą i informacją na temat produktu

Informacje producenta

Wskazania:

Halamid nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu.

Halamid można stosowac do: 

 • do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością
 • dezynfekcji na mokro - zalewanie obiektu nie wymaga suszenia kurnika po umyciu - pozawala to przyspieszyć dezynfekcję
 • do mat dezynfekcyjnych
 • do rozpylania w obiektach
 • dezynfekcji pojazdów
 • w hodowli ryb
 • w przemyśle spożywczym
 • w obiektach ochrony zdrowia

Stosowanie:

Halamid proponuje jedno dawkowanie dla wszystkich rodzajów dezynfekcji, tj. stężenie 0,5-1% (5-10gram/l wody). W przypadku rozpylania zaleca się większe stężenie i mniejszą ilośc całkowita roztworu gotowego. W zależności od stanu technicznego i zabrudzenia dezynfekowanej powikrchni roztworem Halamidu spryskać posadzkę w ilości 0,5 l/m2, ściany i sufit 0,2 l/m2. Nie ma konieczności stosowania urządzeń wysokociśnieniowych - istotne jest zmoczenie powierzchni dezynfekowanej.
Jeśli po wyschnięci uwidoczny jest biały osad - to znaczy, że na powierzchniach pozostało jeszcze trochę Halamidu i można go aktywować poprzez  nawilżenie powierzchni.

Rodzaj dezynfekcjiStężennie / dawka

 

Dezynfekcja na mokro powierzchni bardzo brudnych

1% - 0,5litra na 1 m2 powierzchni

Dezynfekcja na mokro czystych powierzchni

0,5% - 0,3l/m2 dezynfekowanej powierzchni

Dezynfekcja w formie zamgławiania na zimno

2-3% - wielkość kropli 5-10 mikronów, 40-50ml/m3 , 50l na 1000 m3

Dezynfekcja przez termozamgławiacze

Stężenie 10%, woielkość kropli 1-50 mikronów, 7,5 l na 1000 m3

Dezynfekcja samochodów i innych środków transportu

1% - w ilości wystarczającej do zamoczenia deznynfekowanych powierzchni

Dezynfekcja jaj wylęgowych

Przy czyszczeniu mechanicznym zanurzyć na 3 minuty w roztworze 0,3% o temp. 400C

Dezynfekcja linii pojenia

0,5% na 30 minut - w przerwie między cyklami produkcyjnymi

Dezynfekcja wody

max 50g na 1 tys. litrów wody (50ppm)

Dezynfekcja w przemyśle spożywczym

0,3-0,5% roztwór, drobne sprzęty dezynfekować przez zanurzenie na 5 minut

Maty dezynfekcyjne

2% - uzupełnić 2x w tygodniu

Dezynfekcja wyposażenia stosowanego w hodowli ryb

1-2% przez polewanie, zamaczanie lub spray grubocząsteczkowy

Dezynfekcja ikry

Zanużyć w 0,1% roztwoerze na 10 minut, a następnie przepłukac czysta wodą.

Dezynfekcja wody w miejscach przetrzymywania ryb

3 ppm uzupełnić raz w tygodniu (3 gramy na 1000l wody)

 

Skład:

100g preparatu Halamid zawiera 100g soli sodowej N-chloro-p-toluensulfonamidu (Chloramina T)

Producent:

Axcentive SARL

Rodzaj paszy:

Mieszanka paszowa uzupełniająca

Zobacz także