Dezynfekcja kurnika

Przed wstawieniem nowego stada kurcząt do kurnika bardzo ważne jest konsekwentne zrealizowanie programu oczyszczania i dezynfekcji kurnika. Program ten ma na celu zmniejszenie zagrożenia infekcją poprzez redukcję w środowisku licznych drobnoustrojów, do bezpiecznego poziomu.

Zanim jednak przystąpimy do mycia po odtransportowaniu ptaków z fermy, powinniśmy dokonać zabiegu dezynsekcji obiektu, w którym wystąpiły problemy z owadami biegającymi, takimi jak karaluchy czy czarne chrząszcze ściółkowe.

Należy opryskiwać miejsca bytowania i wędrówek owadów, a więc ściany na wysokości 1 metra, okolice rur hydraulicznych (jeśli takie występują) oraz wszelkie szczeliny i szpary. Zabieg należy wykonać nie później niż do 2 godzin po odtransportowaniu zwierząt do uboju (porą zimową do 1 godziny).

Etapy dezynfekcji kurnika

Prawidłowo przeprowadzoną dezynfekcję kurnika można umownie podzielić na cztery zasadnicze etapy:

Usuwanie brudu i kurzu

Polega na wyniesieniu przenośnego sprzętu z budynku, usunięciu nawozu, ściółki i resztek paszy, oczyszczeniu obiektu z pajęczyn, kurzu, i innych zanieczyszczeń.

Oczyszczanie sieci doprowadzającej wodę pitną.

Złogi zalegające w rurach wodociągowych i przewodach doprowadzających wodę do poideł takie jak kamień wodny, glony, grzyby, bakterie, wpływają na  pogorszenie jakości wody z własnego ujęcia lub pozyskiwanej z wodociągu publicznego. Woda taka może stanowić źródło infekcji oraz przyczyniać się do mniej efektywnego wykorzystania składników witaminowych, mineralnych, leczniczych zawartych w paszy, premiksach i lekach weterynaryjnych.

W celu przywrócenia właściwego stanu higienicznego sieci wodociągowej i poideł na fermie, należy w odpowiednich terminach przeprowadzać ich mycie i dezynfekcję odpowiednimi preparatami np. Calgonium Agro, Master Rock.

Calgonium Agro

Calgonium Agro

Środek myjący usuwający osady, naloty i kamień z linii pojenia.

Master Rock

Master Rock

Usuwa zanieczyszczenia i kamień z instalacji wodnych.

Najlepiej sprawdzą się preparaty kwaśne, zawierające inhibitory nie dopuszczające do powstawania korozji o dobrych właściwościach usuwania tłuszczów i białek. Zabieg ten polega na przepompowaniu przez sieć wodociągową i poidła roztworu  dezynfekującego, mającego własności rozpuszczania osadów  mineralnych i organicznych, nie niszcząc przy tym mytych i dezynfekowanych powierzchni. Po oczyszczeniu i dezynfekcji roztwór myjąco - dezynfekujący należy usunąć z przewodów i poideł. Następnie przepłukać wodą pitną do zaniku charakterystycznego odczynu.

Oczyszczanie “na mokro”.

Polega na namoczeniu i ręcznym myciu powierzchni sprzętów, na których zebrał się brud, a następnie starannym zmyciu do strumieniem wody pod ciśnieniem. Należy pamiętać przy tym, aby w przypadku stosowania myjek ciśnieniowych, nie przekraczać ciśnienia 30 atmosfer i stosować zimną wodę.

Aby zwiększyć efektywność mycia należy stosować odpowiednie preparaty mające właściwości silnego zmniejszania napięcia powierzchniowego i odtłuszczania. Dobrze jeżeli posiada właściwości dezynfekcyjne i nie powoduje korozji oraz nie wchodzi w reakcje chemiczne z mytymi powierzchniami.

Stosowanie tzw. mycia pianowego, polega na mechanicznym naniesieniu aktywnej piany (za pomocą  specjalnych urządzeń do wytwarzania piany) na myte powierzchnie  i spłukaniu jej po określonym przez producenta czasie. Takie postępowanie daje bardzo dobre efekty, przy znacznej oszczędności wody, jak i preparatów myjących. Umożliwia również rezygnację z używania myjek ciśnieniowych. Ważne jest również zachowanie właściwej kolejności nanoszenia piany (od dołu do góry) i jej spłukiwaniu (od góry do dołu i od tyłu do przodu ku wyjściu). Po spłukaniu mytej powierzchni należy pozostawić ją do wyschnięcia. Jest to istotne, ponieważ w trakcie wysychania ginie wiele drobnoustrojów. Ponadto sucha powierzchnia nie zmienia stężenia nanoszonych środków dezynfekcyjnych. Doskonale sprawdzi się tu produkt Master - Baso Super Mousse.

Master Baso Super Mousse

Master Baso Super Mousse

Wysokopienny, alkaliczny płyn myjąco-dezynfekujący przeznaczony do użytku profesjonalnego na fermach drobiu i innych zwierząt hodowlanych.

Dezynfekcja kurnika zasadnicza

Stanowi końcowy etap, eliminujący wszelkie wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie, glony i wiele innych chorobotwórczych organizmów, stanowiących zagrożenie dla zdrowia zwierząt. Jest ostatnim etapem działań mających na celu kompletne wybicie zarazków  w środowisku w kurniku.

Wykonuje się ją poprzez oprysk lub zamgławianie płynem dezynfekcyjnym (np. AgriGerm 2000, AgriGerm F, Halamid). Dokonujemy końcowej dezynfekcji całego pomieszczenia, w tym miejsc trudno dostępnych. Stosowania dezynfekcji kurnika w postaci mgły sprawia, że osiada ona równomiernie, cienką warstwą na wszelkich powierzchniach. Mgłę uzyskuje się przy pomocy specjalnych urządzeń, mających zdolność rozproszenia (dyspersji) cieczy w powietrzu do kropel mniejszych niż 40 mikronów i przenoszenia ich na stosunkowo duże odległości (przeciętny kurnik ma 100 m długości).

AgriGerm 2000

AgriGerm 2000

Rewelacyjny zamiennik dla Virocidu. Połączone siły aldehydu glutarowego i formaldehydu !!!

AgriGerm F

AgriGerm F

Silny środek dezynfekujący wszystkie powierzchnie w kurnikach i innych budynkach hodowlanych.

Halamid

Halamid

Potwierdzona badaniami skuteczność w zwalczaniu ASF i Ptasiej Grypy.

Najbardziej rozpowszechnioną metodą aplikacji środków dezynfekcyjnych jest metoda zraszania powierzchni. Przy tej metodzie, konieczne jest doprowadzenie powierzchni po myciu do stanu suchego. Należy bezwzględnie przestrzegać właściwego roztworu roboczego, oraz zużycia na jednostkę powierzchni, a także prawidłowej kolejności zraszania (od wnętrza budynku ku wyjściu i od góry do dołu - najpierw sufit a następnie posadzka) nie zapominając o konieczności dezynfekcji  kanałów wentylacyjnych itp.

Środki Ostrożności przy dezynfekcji kurnika

Kurnik zdezynfekowany powinien być dostępny wyłącznie dla osób związanych z produkcją po spełnieniu przez te osoby stosownych procedur.

Konieczność stosowania dodatkowych środków zapobiegawczych wynika z łatwości z jaką zarazki przenoszą się z obszarów zainfekowanych na tereny wolne od chorób. Czynnikami - wektorami przenoszącymi zarazki są ludzie, chore i zakażone zwierzęta, w tym ptaki, gryzonie, bezobjawowi nosiciele, owady, sprzęt, opakowania, środki transportu itp. Z tego powodu należy zastosować szczególne środki ostrożności:

  • wystawić odpowiednią ilość pułapek, stacji deratyzacyjnych ze środkami gryzoniobójczymi;
  • zabronić osobom z zewnątrz, a zwłaszcza mającym kontakt z ptakami,  wchodzenia na teren fermy bez odpowiedniej odzieży i obuwia ochronnego;
  • umiejscowić przed każdym wejściem się pojemnik z odpowiednim płynem do dezynfekcji obuwia (Virkon S, Ecocid S, Halamid), jak również dezynfekcji rąk;
  • dopuszczać wyłącznie autoryzowane pojazdy wjeżdżające na teren fermy, po uprzedniej dezynfekcji;
  • zainstalować w bramach wjazdowych niecki dezynfekcyjne lub wyłożyć maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym (Virkon S, Ecocid S, Halamid), pamiętając o tym, że długość mat lub niecek - musi być większa niż obwód największego koła pojazdu, który może przejeżdżać;
  • stosować wyłącznie pasze, komponenty i dodatki paszowe posiadające atesty zdrowotne, odpowiadające danej partii oraz przechowywać jest w odpowiednich warunkach (zwłaszcza jeżeli chodzi o zapewnienie prawidłowej wilgotności). 

Virkon S

Virkon S

Uniwersalny preparat o szerokim zakresie działania. Pozwala na połączenie w jednym zabiegu mycia i dezynfekcji powierzchni.

Ecocid S

Ecocid S

Uniwersalny preparat dezynfekcyjny do powierzchni i sprzętu. Aktywny nawet w bardzo zimnej lub twardej wodzie. Nie powoduje korozji, ma przyjemny zapach.

Halamid

Halamid

Potwierdzona badaniami skuteczność w zwalczaniu ASF i Ptasiej Grypy. Bardzo skuteczny, sproszkowany preparat. W 100% ulega biodegradacji.

Szukasz innych produktów do dezynfekcji kurnika?

Sprawdź naszą ofertę: