Afrykański Pomór Świń - ASF

ASF czyli Afrykański Pomór Świń jest chorobą wirusową, wywoływaną przez wirus afrykańskiego pomoru świń, którego materiałem genetycznym jest DNA. Wirus ten zakaźny jest tylko dla zwierząt z rodziny świniowatych wszystkich ras i w każdym wieku. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, dlatego choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Źródła zakażenia ASF pierwotne:

 • chore zwierzęta (świnie i dziki)

 • bezobjawowi nosiciele (świnie i dziki)

 • ozdrowiałe świnie domowe

Źródła zakażenia ASF wtórne:

 • mięso świń i dzików, produkty mięsne oraz niedogotowane odpadki kuchenne i poubojowe pochodzące od świń i dzików chorych lub będących nosicielami

 • kleszcze Ornihtodorus moubata i O. porcinus (występują w Afryce) i kleszcze O. erraticus (występują na terenie Hiszpanii i Portugalii). Na terenie Polski jak dotąd nie stwierdzono występowania tych gatunków.

W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie odpadami kuchennymi. Polska jest krajem dla którego ryzyko wprowadzenia ASF za pomocą transportu jest bardzo wysokie.

Do zakażenia ASF najczęściej dochodzi podczas kontaktu bezpośredniego: dzik - dzik, dzik - świnia, świnia - świnia drogą powietrzną lub pokarmową, oraz przez kontakt pośredni czyli: mięso - dzik, mięso - świnia.

Objawy świadczące o możliwości wystąpienia ASF:

 • wysokie upadki (również dzików)

 • sinica uszu, brzucha i boków ciała, drobne i liczne wybroczyny w skórze

 • duszność i pienisty wypływ z nosa

 • wypływ z worka spojówkowego

 • biegunka, często z domieszką krwi, wymioty

 • niedowład zadu

 • objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni, skurczów kloniczno-tonicznych

 • ronienia

Jeżeli posiadacz zwierząt zauważył objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem.

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 15 lipca 2017 r. weszła w życie nowa edycja PROGRAMU BIOASEKURACJI, wprowadzona w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 1378).

W programie zostały zawarte wytyczne odnośnie zapobiegania i ograniczania wystąpienie ASF poprzez:

 • wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;

 • przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji

 • zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych

 • zapewnienie aby osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego;

 • rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie,

 • program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,

 • zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia

Do dezynfekcji pomieszczeń, sprzętów oraz do mat przed fermą i wejściem do budynków zaleca sie używanie środków dezynfekcyjnych mających potwierdzone działanie na wirusa ASF.

Halamid

Halamid 2kg

Zwalcza 94 rodzaje bakterii, 49 rodzaje wirusów, 22 rodzaje grzybów, 6 rodzajów glonów, 4 rodzaje drożdży i 4 rodzaje pasożytów.

Zobacz

Agri Germ 2000

Agri Germ 2000

Rewelacyjny zamiennik dla Virocidu. Połączone siły aldehydu glutarowego i formaldehydu.

Zobacz

AgriGerm F

AgriGerm F

Silny środek dezynfekujący wszystkie powierzchnie w kurnikach i innych budynkach hodowlanych.

Zobacz

 

Agri Germ 2000 jest preparatem o szerokim spektrum działania na drobnoustroje: wirusobójczy, bakteriobójczy i grzybobójczy. Posiada Homologację Ministerstwa Rolnictwa nr 8500689 do stosowania w oprysku 0,5%-3% i pozwolenie stosowania drogą powietrzną (2,3g/m3). Badania wykazały aktywność Agri Germ 2000 na Afrykański Pomór Świń już w stężeniu 1% i na klasyczny pomór świń w stężeniu 1%.

Agri Germ 2000 posiada zezwolenie DSV nr 7282 do obowiązkowej dezynfekcji w przypadku chorób zakaźnych.

Aby uniknąć zakażenia i ograniczyć ryzyko strat ekonomicznych zaleca sie stosowanie preparatu Agri Germ 2000 w czasie przerwy sanitarnej:

 • na sufity, podłogi, ściany, klatki, poidła, obiegi wody, zbiorniki, silosy itp poprzez namaczanie, rozpylanie, namaczanie, mycie-szczotkowanie stosując stężenie 0,5-3%.

 • Termo zamgławianie: wprowadzić do aparatu produkt skoncentrowany lub rozcieńczony np.: do 50 %. Rozpylić należy ok. 2ml produktu skoncentrowanego na m3 pomieszczenia. Pozostawić do działania na 3 godziny, przy zamkniętych drzwiach i oknach.

Dezynfekcja w obecności zwierząt:

 • ściany, przegrody, podłogi, ściółka: stosować roztwór 1% (10ml/l) i rozpylać za pomocą spryskiwacza kilka razy w tygodniu. Nie rozpylać bezpośrednio na zwierzęta.

 • Brodziki i maty dezynfekujące obuwie i koła: zaleca się stosować roztwór o stężeniu 3% (30ml/l), który należy regularnie odnawiać.

Kraj, w którym wystąpi ASF jest narażony na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli trzody chlewnej spowodowane upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby a także wstrzymaniem obrotu i eksportu świń.

Zgodnie z interpretacją stosowaną przez Główny Inspektorat Weterynarii każdy hodowca trzody chlewnej w regionach narażonych na wystąpienie ASF musi wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone preparatami dezynfekcyjnymi (AgriGerm 2000) w wejściach do budynków, w których utrzymywana jest trzoda oraz przed wjazdem na fermę.