Neporex 2 SG - 5kg

559,00 zł (23% VAT)
Cena rynkowa: 580,00 zł
Przewidywana dostawa: Już jutro!
MojeKurczaki.pl gwarantują bezpieczne zakupy.
Otrzymasz kupiony przedmiot albo zwrócimy Ci pieniądze.

Dr Kurczak Poleca!

Tylko 15 do 20% problemów w obiektach dla zwierząt gospodarskich jest spowodowanych obecnością much dorosłych. Pozostałe 80% to uśpiona armia, czekająca na dogodny moment do uderzenia. Dlatego właśnie wielkość populacji much może ulec nagłemu powiększeniu. Neporex 2 SG to kompleksowe podejście do problemu, ponieważ eliminując dorosłe i nie dorosłe postacie rozwojowe much, zapewnia skuteczne wyeliminowanie tych owadów. Jeżeli bowiem osobniki niedojrzałe nie staną się dorosłymi muchami, nie będą przyczyną problemów.

Opinia sklepu o produkcie

Neporex 2 SG działa jako regulator wzrostu owadów i wpływa na proces przepoczwarzania się larw much. Nie zabija dorosłych owadów. Eliminacja dorosłej populacji much następuje stopniowo i staje się widoczna od jednego do dwóch tygodni po zastosowaniu preparatu. Dla uzyskania szybszej redukcji dorosłej populacji much zaleca się użycie preparatu na dorosłe owady.

Neporex 2 SG jest łatwy w użyciu. Może być stosowany w pomieszczeniach zamkniętych w obecności zwierząt (fermy drobiu, trzody chlewnej, fermy mleczne), obiektach obsługi zwierząt i hodowli, do obróbki obornika i gnojowicy. Substancja czynna: 2% cyromazyna

Przygotuj się, stosuj wcześnie w sezonie bytowania much!

Sezon aktywności much jest różny w zależności od warunków klimatycznych. Ale w zamkniętych obiektach hodowlanych, w których można przez cały rok utrzymywać temperaturę powyżej wartości progowej wynoszącej 12°C muchy mogą być problemem przez cały rok.

Sezon bytowania much

Informacje producenta

Stosowanie:

Neporex 2 SG jest granulatem rozpuszczalnym w wodzie, przeznaczonym do posypywania, opryskiwania oraz polewania. Zalecana wielkość dawki wynosi 0,5 g substancji czynnej na m2, niezależnie od sposobu zastosowania.

Neporex 2 SG stosować tylko w miejscach, gdzie muchy składają jaja i gdzie rozwijają się larwy, nie stosować w miejscach, gdzie siedzą lub żerują dorosłe muchy (ściany, sufity itp.), gdyż nie działa na dorosłe osobniki.

  • przed zastosowaniem zidentyfikować miejsca lęgowe much,
  • przeprowadzić zabiegi na wszystkich zidentyfikowanych miejscach rozmnażania się much,

Miejsca rozmnażania się much

  • zaleca się równoczesne stosowanie środków dla dorosłych w celu szybszej redukcji populacji dorosłych much,
  • unikać kontaktu insektycydów ze zwierzętami.

Posypywanie: Zastosować Neporex 2 SG bezpośrednio i równomiernie na miejsca rozmnażania się much. Stosować posypywanie tylko w przypadku mokrego lub płynnego obornika.

Opryskiwanie: Rozpuścić i dokładnie wymieszać wskazaną ilość preparatu Neporex 2 SG w odpowiadającej objętości wody. Rozpylać na miejsca rozmnażania się much za pomocą rozpylacza plecakowego lub automatycznym urządzeniem rozpylającym.

Polewanie: Rozpuścić i dokładnie wymieszać wskazaną ilość preparatu Neporex 2 SG w odpowiadającej objętości wody. Stosować równomiernie na miejsca rozmnażania się much za pomocą kanistra do polewania.

Ogólne zalecenia: Należy zidentyfikować miejsca rozmnażania się much przed zastosowaniem i potraktować wszystkie miejsca rozmnażania się równocześnie. Neporex 2 SG należy stosować tylko na miejsca rozmnażania się much. Nie zaleca się stosowania preparatu na miejsca odpoczywania much (ściany, sufit), ponieważ nie działa na dorosłe postacie much.

Przerwy w stosowaniu: Zalecane przerwy w stosowaniu preparatu zależą od zarządzania i od metod przetrzymywania zwierząt jak i od warunków klimatycznych. Może zmieniać się od 2 – 3 tygodni do paru miesięcy.

W przypadku obiektów drobiowych, potraktować preparatem całą powierzchnię obornika 1 tydzień po jego usunięciu. Zabieg powtórzyć po każdym czyszczeniu lub gdy larwy much zostaną znalezione.

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 2ºC do 30ºC. Chronić przed wilgocią i nasłonecznieniem. Przechowywać z dala od żywności, pasz i odżywek.

Skład:

Substancja czynna: 20 mg/1g cyromazyny (N-cyklopropylo-1,3,5-triazyno-2,4,6-triamina)

Producent:

Elanco