Virkon S - zastosowanie

Virkon S to preparat dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania wirusobójczym i bakteriobójczym. Występuje pod postacią proszku rozpuszczalnego w wodzie.

Substancją czynną jest bis nadtlenomonosiarczan pentapotasowy (bis monosiarczan (VI) potasu – 479g/kg). Nie jest drażniący, nie pozostawia plam i nie wymaga używania specjalnych środków ochronnych w trakcie jego stosowania. Virkon S jest biodegradowalny, co oznacza, że rozkłada się w środowisku do CO2 i wody. Stanowi to gwarancję wygody w stosowaniu, ponieważ nie trzeba go spłukiwać. Virkon S wykazuje także takie same właściwości korodujące jak woda. Virkon S można stosować w temperaturach do +40C.

Przeznaczenie Virkon S

Virkon S przeznaczony jest do dezynfekcji w higienie weterynaryjnej powierzchni, urządzeń i wyposażenia, środków transportu, butów. Dezynfekcję można przeprowadzić za pomocą moczenia (maty), oprysku i zamgławiania. Działa na powierzchniach porowatych, brudnych oraz w niskich temperaturach. Już po 10 minutach od zastosowania preparatu odnotowuje się jego skuteczne działanie.

Virkon S 5kg
Virkon S 5kg

Uniwersalny preparat o szerokim zakresie działania. Pozwala na połączenie w jednym zabiegu mycia i dezynfekcji powierzchni.

Zobacz
Virkon S 10kg
Virkon S 10kg

Uniwersalny preparat o szerokim zakresie działania. Pozwala na połączenie w jednym zabiegu mycia i dezynfekcji powierzchni.

Zobacz

Działanie Virkon S

Virkon S jest niszczy ponad 100 szczepów niebezpiecznych wirusów i ponad 400 gatunków bakterii Skuteczność Virkonu udowodniono:

 • w 100 niezależnych badaniach - w stosunku do wszystkich głównych wirusów atakujących ludzi i zwierzęta
 • w 400 niezależnych badaniach – w stosunku do powszechnie występujących bakterii chorobotwórczych, w tym bakterii wywołujących choroby u drobiu.

Wirus ptasiej grypy jest redukowany już po 1 minucie od zastosowania.

Aktywność bakteriobójcza przeciw poniższym patogenom w wymienionych rozcieńczeniach:

 • Rozcieńczenie 1:100: Bacillus cereus, Bordetella avium, Brucella abortus, Campylobacter coli, Campylobacter jejuni, Campylobacter pyloridis, Chlamydophila psittaci, Clostridium perfringens, Dermatophilus congolensis, Erysipelothrix rhusiopathiae, Escherichia coli O157:H7, Haemophilus somnus, Klebsiella oxytoca, Lawsonia intracellularis, Listeria monocytogenes, Mycoplasma gallisepticum, Ornithobacterium rhinotracheale, Mannheimia haemolytica, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella arizona, Salmonella enteritidis PT4, Shigella sonnei, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus intermedius, Streptococcus equi, Streptococcus faecalis, Streptococcus zooepidemicus.
 • Rozcieńczenie 1:120: Salmonella choleraesuis
 • Rozcieńczenie 1:150: Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida, Streptococcus suis
 • Rozcieńczenie 1:200: Actinobacillus pleuropneumoniae, Enterobacter cloacae, Eubacterium suis, Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma mycoides, Proteus spp., Burkholderia (Pseudomonas) mallei, Salmonella typhimurium DT104, Salmonella thomasville, Serratia marcescens
 • Rozcieńczenie 1:400: Serpulina hyodysenteriae, Taylorella (Haemophilus) equigenitalis Rozcieńczenie 1:800: Mycoplasma hyorhinis

Skutecznie zwalcza wirusy i bakterie - ponad 500 patogenów wywołujących u drobiu m. in.: salmonellozy, choroba Mareka, TRT, ILT, ptasia grypa, rzekomy pomór drobiu, choroby wywołane przez reowirusy, syndrom spadku nieśności, syndrom śmiertelnego zapalenia jelit, zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza, zakaźna anemia kurcząt, ospa ptasia, białaczka szpikowa, u trzody chlewnej: afrykański pomór świń, pryszczyca, choroba Aujeszky.

Stosowanie Virkon S

Virkon S przeznaczony jest do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt, sprzętu i środków transportu

Dezynfekcja obuwia i kół pojazdów:

 • roztwór 1:100 (10g preparatu Virkon S na każdy litr wody)
 • roztwór wymieniać po jego zanieczyszczeniu lub co 4-5 dni.
 • Virkon S 5kg wystarcza do sporządzenia 500l roztworu roboczego.
 • Virkon S 10kg wystarcza do sporządzenia 1000l roztworu roboczego.
 • Virkon S 200g - jedna saszetka wystarczy do sporządzenia 20l roztworu roboczego.

Dezynfekcja

roztwór 1% (10g preparatu Virkon S na każdy litr wody)

 • oprysk roztworem roboczym 300 ml/m2 (za pomocą myjki ciśnieniowej lub opryskiwacza mechanicznego)
 • zamgławianie na zimno: roztwór 1% (10g/l wody), przy użyciu zamgławiacza dozować 1l roztworu Virkon S na 10m2 podłogi.

 

Przygotowanie roztworu Virkon S

 

Zastosowanie

Poziom rozcieńczenia

Wskazówki

Kiedy zastosować/Częstotliwość

Rutynowa dezynfekcja powierzchni i sprzętu uprzednio umytego

1% (10 g/l)

Za pomocą myjki ciśnieniowej lub innego mechanicznego urządzenia rozpylającego nanieść roztwór Virkon™ S w dawce 300 ml/m2 dla powierzchni lub do punktu "run-off" dla sprzętu.

 • Pod koniec cyklu produkcyjnego: na powierzchniach i wyposażeniu w budynkach dla zwierząt.
 • Rutynowo (codziennie lub jako element systemu kontroli infekcji): krytyczne powierzchnie zewnętrzne dla zwierząt, np. korytarze.

Dezynfekcja obuwia i kół Pojazdów

1% (10 g/l)

Wlać roztwór do odpowiedniego pojemnika. Wymienić roztwór po zabrudzeniu lub po upływie 4-5 dni.

 • Jeden raz przy każdym wejściu i wyjściu z obszaru produkcyjnego oraz przy wejściu do budynku dla zwierząt.

Zamgławianie / dezynfekcja za pomocą spryskiwania

1% (10 g/l)

Przy użyciu myjki ciśnieniowej lub opryskiwacza plecakowego nanieść 1 litr roztworu Virkon S na 10 m2 powierzchni podłogi.

 • Przed umieszczeniem zwierząt - jako wtórny środek dezynfekcyjny na przygotowaną ściółkę.

Zamgławianie na zimno

1% (10 g/l)

Do nanoszenia roztworu Virkon S należy używać mechanicznego rozpylacza w ilości 1 litr roztworu Virkon™ S na 10 m2 powierzchni podłogi.

 • Rutynowe (codzienne lub w ramach środków kontroli choroby): dostęp do kluczowych stref, np. korytarzy wewnętrznych, w celu zmniejszenia presji patogenów

Spryskać powierzchnie i pozostawić do wyschnięcia. Jeśli wymagane jest spłukanie, pozostawić na 30 minut, a następnie spłukać wodą.

Po zakończeniu procesu dezynfekcji, dobra praktyka zabezpieczenia biologicznego nakazuje, aby wszystkie drzwi pozostały zamknięte, a maty do dezynfekcji obuwia umieszczone przy każdym wejściu. Ponowne wejście do pomieszczenia jest możliwe dopiero po wyschnięciu dezynfekowanego pomieszczenia.

Zaleca się odczekanie 30 minut po zamgławianiu, przed wejściem personelu bez środków ochrony osobistej.

Stosowanie Virkonu zimą, w czasie mrozów

Ujemne temperatury nie tylko zmniejszają skuteczność i wydłużają czas kontaktu niektórych roztworów środków dezynfekujących, ale także wpływają na zachowanie formy cieczy, a tym samym funkcjonalność.

Aby zabezpieczyć stabilność roztworu Virkon S w czasie ujemnych temperatur należy dodać środki chemiczne na bazie glikolu, dostępne na rynku. Przeprowadzono badanie w celu skuteczności dodawania środków chemicznych na bazie glikolu do roztworu preparatu Virkon S o stężeniu 1:100 i 1:200 w celu obniżenia temparatury krzepnięcia roztworów i jednoczesnym zachowaniu aktywności bójczej:

Roztwór Virkon S

Proporcja woda:MPG

Aby przygotować 1 litr roztworu

Zapobiega krzepnięciu roztworu do temp.

Woda

MPG

1:100 (1%)

90:10

900ml

100ml

-70C

1:100 (1%)

80:20

800ml

200ml

-100C

1:200 (0,5%)

75:25

750ml

250ml

-100C

Badanie potwierdziło, że oba rozcieńczenia nie zamarzły do temp -100 C, jednocześnie zapewniając aktywność i skuteczność biologiczną nawet w warunkach zimowych.

Dodanie środka zapobiegającego zamarzaniu:

Glikol monopropylenowy (MPG)

 • 10-20% MPG dla 1% roztworu Virkon S
 • 25% MPG dla 0,5% roztworu Virkon S

Aktywność przygotowanego roztworu przechowywanego w temperaturze -100 C wynosi maksymalnie 7 dni.

Działanie mikrobiologiczne zostało wykazane w serii badań bakteriobójczych na Virkon S, które nie wykazały utraty aktywności biobójczej, gdy rozcieńczone roztwory zawierały obecność MPG.