Kolibakterioza

Bakteria E. Coli jest drobnoustrojem normalnie bytującym w organizmie ptaków. Jednak w przypadku pojawienia się serotypów patogennych dochodzi do wywołania przez nie jednostki chorobowej – kolibakteriozy. Patogenne E.coli obecne są w środowisku ptaków – pyle, kurzu, wyschniętym kale, przenosić je także mogą owady obecne w kurniku.

Wystąpieniu kolibakteriozy w stadzie sprzyjają: utrzymywanie ptaków w słabo wentylowanych pomieszczeniach, zagęszczenie, złe żywienie, przegrzanie lub przeziębienie ptaków. Także wirusy obniżające odporność  (ch. Mareka, ch. Gumboro, anemii zakaźnej kurcząt, zakażenia reo- i adenowirusami) oraz tło żywieniowe i środowiskowe (obecność mykotoksyn w paszy, amoniak i siarkowodór).

Kolibakterioza rzadko też występuje jako samodzielna jednostka chorobowa, wikłana jest przez: mykoplazmę, zakaźne zapalenie oskrzeli kur, zakażenia wywołane przez pneumowirusy, adenowirusy ptasie i kokcydiozę.

Postacie kolibakteriozy:

  • Zapalenie pępka i woreczka żółtkowego u piskląt – w tym przypadku pisklęta padają w wylęgarni, w transporcie lub pierwszych godzinach po wstawieniu na fermę. Obserwuje się napięcie powłok brzusznych oraz zaczerwienie i zmiany zapalne przy pępku. Charakterystyczny jest niewchłonięty woreczek żółtkowy, który obecny jest jeszcze 10 dnia życia. U piskląt, które przeżyły 4-tą dobę dochodzi do powikłań i też w niedługim czasie padają, a te które przeżyły są znacznie mniejsze.
  • Kolibakteroza układu oddechowego: Często występuje w formie zakażeń mieszanych z chorobami wirusowymi (IB, ILT) lub bakteryjnymi, np. mykoplazmy. Do wystąpienia kolibakteriozy ukł. oddechowego predysponują też złe warunki środowiska: amoniak, nadmierne zapylenie, nadmierne zagęszczenie, niedobór wit. A w pożywieniu, dlatego warto profilaktycznie podawać w wodzie i oprysku produkty chroniące górne drogi oddechowe z witaminą A jak Mintalin, czy Mentowet. Klinicznie obserwuje się duszność, charczenie kichanie. Sekcyjnie widzimy włóknik na workach powietrznych, osierdziu, otrzewnej, wątrobie.
Mintalin
Mintalin

Mintalin to szybka pomoc w udrożnieniu dróg oddechowych, ułatwia oddychanie.

Zobacz
Mentovet
Mentovet

Poprawia wydzielanie śluzu, który jest elementem naturalnej obrony przed wtórnymi zakażeniami.

Zobacz
  • Gdy mamy do czynienia z enterotoksycznymi szczepami E. Coli, a do tego wikłana jest ona przez koronawirusy obserwujemy uporczywe biegunki. W jelitach występuje ostre zapalenie nieżytowe błony śluzowej. Treść jelit jest cuchnąca, półpłynna, zielonkawa lub brązowa. Chore stado ma gorsze przyrosty i podwyższone upadki.
  • W przypadku uogólnionej kolibakteriozy proces chorobowy może obejmować stawy. W obrębie stawów palcowych i skokowych tworzą się obrzęki, gromadzi się płyn włóknikowy, co przejawia się bolesnością i kulawiznami.
  • Przewlekła postać kolibakteriozy objawia się jako zapalenie skóry i tk. łącznej podskórnej – cellulitis. Do zmian dochodzi na skutek urazów mechanicznych powodujących przerwanie ciągłości skóry, co umożliwia wnikanie bakterii do rany u namnażanie się w tk. Podskórnej . Przyżyciowo nie widać wyraźnych objawów klinicznych, diagnozowana jest dopiero w czasie sekcji ptaków lub w ubojni. Skóra okolicy pępka, steku, boków ciała i pachwin może być od żółtej, brązowożółtej, aż do czerwonobrązowej. Jest obrzękła i zgrubiała przypomina wyglądem wafle
  • Kolibakterioza narządu rozrodczego występuje u niosek w okresie produkcji nieśnej. Dochodzi do zapalenia jajnika, jajowodu oraz otrzewnej. Do zakażenia najczęściej dochodzi drogą wstępującą z kloaki, głównie w trakcie niehigienicznej inseminacji kur.

Zapobieganie: Poprawa warunków środowiskowych w kurniku. Bardzo ważnym czynnikiem jest zawilgocenie ściółki oraz zanieczyszczenia mikrobiologiczne powietrza. Pasza i woda powinny być wolne od zakażeń pałeczkami E.coli. Istotną rolę w zapobieganiu odgrywają szczepienia ochronne przeciwko wirusowym chorobom immunosupresyjnym: ch. Gumboro, ch. Mareka.

Leczenie:  Przed zastosowaniem antybiotyku należy wyizolować dany drobnoustrój i określić jego wrażliwość na antybiotyki - wykonać antybiogram. Bardzo ważne jest aby leczenie było celowane.

Zalecane środki to elektrolity nie dopuszczające do odwodnienia (Anti-Termic, Osmotic), zakwaszacze (ProAcid LA, FraSal L), probiotyki (szczególnie pomocna bakteria Bacilus Subtillis w produkcie Enteric, Schroder Probiotic), środki osłaniające górne drogi oddechowe (Mintalin).

Anti-Thermic
Anti-Thermic

Doskonale zbilansowany płynny koncentrat elektrolitów z witaminą C.

Zobacz
Osmotic start
Osmotic start

Doskonały dla piskląt jednodniowych.

Zobacz
FraSal M Liquid
FraSal M Liquid

Ogranicza biegunki, reguluje kwasowość w jelitach i kontroluje ilość i rodzaj bakterii, jakie w nich mieszkają.

Zobacz
Multibiotic + Chelat
Multibiotic + Chelat

Synbiotyk z dodatkiem chelatów i witaminami z gr. B

Zobacz