Rzekomy pomór drobiu (NDv)

Rzekomy pomór drobiu jest uważany za jedną z najniebezpieczniejszych chorób w produkcji drobiu. NDv wykazuje wysoce zakaźne właściwości i zdolność do łatwego rozprzestrzeniania się za pośrednictwem różnych dróg.

Objawy NDv obejmują niską produkcję jaj lub jej brak, problemy z oddychaniem, kaszel, kichanie, brak apetytu, nerwowość, paraliż i depresję.

Sposób rozprzestrzeniania się NDv

Wirus NDv przenoszony jest przez dzikie ptactwo, poprzez bezpośredni kontakt z wydzielinami zakażonych ptaków (śluz, kał, krew) oraz przez skażone powierzchnie, sprzęt, pojazdy, odzież, obuwie, pasze i wodę.

Zapobieganie NDv

Jeśli zauważysz objawy NDv u jakiegokolwiek ptaka na fermie, natychmiast izoluj go od reszty stada, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia obecności NDv na fermie, należy niezwłocznie skontaktować się z lokalnymi organami weterynaryjnymi lub agencją ds. zdrowia zwierząt, aby podjąć odpowiednie kroki w celu kontrolowania i zwalczania choroby.

Ważne jest, aby cały personel pracujący na fermie był świadomy objawów NDv oraz procedur i środków bezpieczeństwa, które należy stosować w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby. Regularne dezynfekcje i utrzymanie czystości na fermie są kluczowe. Dodatkowo regularne monitorowanie zdrowia ptaków na fermie może pomóc w wykrywaniu chorób we wczesnym stadium i podjęciu odpowiednich działań zapobiegawczych.

Pamiętaj! Należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak odpowiednia odzież, maty defynfekcyjne, dezynfekcję pojazdów oraz powierzchni i sprzętu na fermie. Doskonałym środkiem zalecanym do dezynfekcji przeciwko NDv jest Virkon S. Ma on szerokie spektrum działania przeciwko wielu patogenom, w tym przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu.

Przeprowadzone testy Virkonu S przeciwko NDv w niskich temperaturach (4 i 10 stopniach Celsiusza) przy użyciu twardej wody wykazują, że w celu zapobiegania i zwalczania wirusa rzekomego pomoru drobiu należy stosować 1% stężenie (1:100) do wszystkich rutynowych zabiegów bioasekuracyjnych na fermie, takich jak dezynfekcja pojazdów, obuwia, powierzchni i sprzętów.

Virkon S 5kg
Virkon S 5kg

Uniwersalny preparat o szerokim zakresie działania. Pozwala na połączenie w jednym zabiegu mycia i dezynfekcji powierzchni.

Zobacz
Virkon S 10kg
Virkon S 10kg

Uniwersalny preparat o szerokim zakresie działania. Pozwala na połączenie w jednym zabiegu mycia i dezynfekcji powierzchni.

Zobacz

 

Zalety produktu Virkon S